آخرین خبرها
خانه / مقالات / رینگ و لاستیک بی ام و
رینگ بی ام و

رینگ و لاستیک بی ام و

رینگ و لاستیک بی ام و

عرضه و فروش رینگ و لاستیک بی ام و (اورجینال – HIGH COPY ) با کیفیت و قیمت بسیار مناسب
در ادامه پست ، به معرفی سایز فابریک رینگ و لاستیک محصولات بی ام و BMW میپردازیم.

رینگ و لاستیک بی ام و سری X :

بی ام و X1 :

xDrive28i  M Sport , Sport Line , X Line , Base Model :
1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/50R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 225/45R18
3. رینگ سایز 18 : جلو 225/45R18 – عقب 255/40R18
4. رینگ سایز 19 : جلو 225/40R19 – عقب 255/35R19

بی ام و X3 :

Standard Model , Base Model , xDrive , M Sport Package , Luxury :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 235/55R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 235/50R18
3. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
4. رینگ سایز 18 : تک سایز 225/60R18
5. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
6. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20

بی ام و X4 :

Standard Model , Base Model , xDrive , M Sport Package :

1. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
2. رینگ سایز 19 : تک سایز 245/45R19
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20

بی ام و X5 :

M Sport Package , Base Model , Sport Activity , Premium :

1. رینگ سایز 18 : تک سایز 255/55R18
2. رینگ سایز 19 : تک سایز 255/50R19
3. رینگ سایز 20 : جلو 275/40R20 – عقب 315/35R20
4. رینگ سایز 21 : جلو 285/35R21 – عقب 325/30R21

بی ام و X6 :

Performance Package , M Sport Package , Base Model , Sport Activity  :

1. رینگ سایز 19 : تک سایز 255/50R19
2. رینگ سایز 20 : جلو 275/40R20 – عقب 315/35R20
3. رینگ سایز 21 : جلو 285/35R21 – عقب 325/30R21


بی ام و سری Zبی ام و Z4 :

Roadster , Coupe , M Sport Package , Base Model , SDrive :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/45R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/45R18 – عقب 255/40R18
3. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 255/35R18
4. رینگ سایز 18 : جلو 255/40R18 – عقب 275/40R18
5. رینگ سایز 19 : جلو 235/35R19 – عقب 255/30R19
6. رینگ سایز 19 : جلو 255/35R19 – عقب 275/35R19


رینگ و لاستیک بی ام و سری 1

بی ام و 128i :

Coupe Base Model & Sport Package , Cabriolet Base Model & Sport Package :

1. رینگ سایز 17 : جلو 205/50R17 – عقب 225/45R17

بی ام و 135i :

Coupe Base Model & Sport Package , Cabriolet Base Model & Sport Package :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 205/50R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 215/40R18 – عقب 245/35R18


رینگ و لاستیک بی ام و سری 2

بی ام و 218i

active tourer :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 205/55R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 225/45R18
3. رینگ سایز 19 : تک سایز 225/40R19

بی ام و 220i

COUPE :

1. رینگ سایز 17 : جلو 225/45R17 – عقب 245/40R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 245/35R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 225/35R19 – عقب 245/30R19


رینگ و لاستیک بی ام و سری 3

GT , Sedan , COUPE , CONVERTIBLE :

1. رینگ سایز 17 : جلو 225/45R17 – عقب 255/40R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 245/35R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 225/35R19 – عقب 255/30R19

بی ام و 325i

Sedan , CONVERTIBLE , COUPE :

1. رینگ سایز 17 : جلو 225/45R17 – عقب 255/40R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 245/35R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 225/35R19 – عقب 255/30R19

بی ام و 328i

GT , Sedan :

1. رینگ سایز 18 : جلو 225/50R18 – عقب 255/40R18
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 255/35R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 225/45R19 – عقب 255/40R19

بی ام و 330i

GT , Sedan , COUPE , CONVERTIBLE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/50R17
2. رینگ سایز 17 : جلو 225/45R17 – عقب 245/40R17
3. رینگ سایز 18 : جلو 225/50R18 – عقب 255/40R18
4. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 255/35R18
5. رینگ سایز 19 : جلو 225/45R19 – عقب 255/40R19

بی ام و 335i

GT , Sedan , COUPE , CONVERTIBLE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/50R17
2. رینگ سایز 17 : جلو 225/45R17 – عقب 245/40R17
3. رینگ سایز 18 : جلو 225/50R18 – عقب 255/40R18
4. رینگ سایز 18 : جلو 225/40R18 – عقب 255/35R18
5. رینگ سایز 19 : جلو 225/45R19 – عقب 255/40R19


رینگ و لاستیک بی ام و سری 4

بی ام و 420i

COUPE , GRAN COUPE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/50R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/50R18 – عقب 255/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 225/40R19 – عقب 255/35R19

بی ام و 428i

GRAN COUPE , COUPE , CONVERTIBLE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/50R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 225/50R18 – عقب 255/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 225/40R19 – عقب 255/35R19


رینگ و لاستیک بی ام و سری5

SEDAN :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/55R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و 523i

SEDAN :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/55R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و 525i

SEDAN :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/55R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و 528i

SEDAN , GT :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/55R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و 530i

SEDAN :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/55R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب275/30R20

بی ام و 535i

SEDAN , GT :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/55R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20


رینگ و لاستیک بی ام و سری6

بی ام و 630i

COUPE , CONVERTIBLE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 245/50R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و 640i

COUPE , GRAN COUPE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 245/50R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و 650i

COUPE , GRAN COUPE :

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 245/50R17
2. رینگ سایز 18 : جلو 245/45R18 – عقب 275/40R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/40R19 – عقب 275/35R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/35R20 – عقب 275/30R20

بی ام و M6

 GRAN COUPE , COUPE , CONVERTIBLE :

1. رینگ سایز 19 : جلو 265/40R19 – عقب 295/35R19
2. رینگ سایز 20 : جلو 265/35R20 – عقب 295/30R20


رینگ و لاستیک بی ام و سری 7

بی ام و 730i

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 730li

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 740i

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 740li

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 745li

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 750i

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 750li

1. رینگ سایز 17 : تک سایز 225/60R17
2. رینگ سایز 18 : تک سایز 245/50R18
3. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
4. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
5. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21

بی ام و 760li

1. رینگ سایز 19 : جلو 245/45R19 – عقب 275/40R19
2. رینگ سایز 20 : جلو 245/40R20 – عقب 275/35R20
3. رینگ سایز 21 : جلو 245/35R21 – عقب 275/30R21


رینگ و لاستیک بی ام و i8

 

1. رینگ سایز 20 : جلو 195/50R20 – عقب 215/45R20
2. رینگ سایز 20 : جلو 215/45R20 – عقب 245/40R20


عرضه و فروش رینگ و لاستیک اورجینال و فابریک محصولات بی ام و
فروش لاستیک میشلنپیرلی – کنتیننتال – بریجستون – گودیر – دانلوپ

فلش لاستیک خودرو را بشناسید لاستیک رانفلت پیرلی

<کیفیت اصلی و قیمت مناسب را تنها از این فروشگاه بخواهید>
ارسال سفارشات به تمام نقاط کشور
تلفن تماس فروشگاه : ۰۲۱۶۶۶۰۳۸۲۴ –۰۹۱۲۶۱۷۴۳۲۵
پیج اینستاگرام فروشگاه
تهیه و تنظیم از فروشگاه رینگ و لاستیک محمد
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آن ؛ بلامانع می باشد .

 

 

خلاصه
رینگ و لاستیک بی ام و
عنوان مطلب
رینگ و لاستیک بی ام و
توضیح
عرضه و فروش رینگ و لاستیک بی ام و (اورجینال - HIGH COPY ) با کیفیت و قیمت بسیار مناسب در ادامه پست ، به معرفی سایز فابریک رینگ و لاستیک محصولات بی ام و BMW میپردازیم.
نویسنده
نام ناشر
فروشگاه اسپرت تایر محمد
لوگوی ناشر

درباره‌ی مدیر سایت

همچنین ببینید

باد نیتروژن

باد نیتروژن باد نیتروژن و میزان فشار باد درون تایر خودرو چه تاثیری بر روی …

6 نظر

  1. بسیار جامع و کامل
    خیلی با حوصله و مرتب توضیح دادین
    باتشکر از سایت عالی رینگ و لاستیک

  2. چه وب سایت کاملی

  3. با سلام :
    قیمت رینگ بی ام و x4 کیت ام رو میخواستم

  4. سلام رینگ 760li هم بزارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Donec elit. justo mattis quis vulputate, id sed venenatis dapibus Aenean